news

Vinátta - Blær

18. 09. 2019Kæru foreldrar

Leikskólinn Álfaborg vinnur nú með Vináttuverkefni Barnaheilla – Save the Children á Íslandi fyrir öll börn leikskólans. 5 starfsmenn leikskólans hafa farið á námskeið og fengið Vináttu námsefnið í hendur.

Barnaheill – Save the Children á Íslandi standa að og gefa út Vináttu með góðfúslegu leyfi og í samstarfi við Red Barnet – Save the Children og Mary Fonden í Danmörku, sem þróuðu efnið og gáfu fyrst út árið 2007. Efnið nefnist Fri for Mobberi á dönsku og er forvarnaverkefni gegn einelti fyrir leikskóla og yngstu bekki grunnskóla. Barnaheill hafa nú þýtt, staðfært og framleitt það efni sem ætlað er börnum yngri en þriggja ára auk þess sem gefið hefur verið út námsefni fyrir 3ja – 6 ára börn og grunnskólaefni fyrir 6 – 9 ára börn.


Mikilvægt er að hefja forvarnarstarf strax á leikskólastigi með því að vinna með góðan skólabrag, jákvæð samskipti, vinsemd og virðingu fyrir fjölbreytni í nemendahópnum.

Við vitum að einelti á sér stað í skólum, sérstaklega meðal barna í 4.-7. bekk. Rót eineltis má þó oft rekja til leikskóla. Það er því mikilvægt að hafa afskipti snemma og hefja forvarnarstarf í leikskólum til að koma í veg fyrir einelti síðar. Vinátta er góð leið til þess.

Taska með fræðsluefni


Um er að ræða tösku sem inniheldur efni fyrir nemendur og kennsluleiðbeiningar fyrir starfsfólk, auk efnis til að nota með foreldrum og starfsfólki. Hvatt er til samtala og leikja með börnum sem byggja á gildum verkefnisins; umhyggju, virðingu, umburðarlyndi og hugrekki. Gert er ráð fyrir fjölbreyttum vinnubrögðum, svo sem hlustun, umræðu og tjáningu í leik, jafnt úti sem inni. Auk þess er sérstök áhersla lögð á að börnin læri að tjá tilfinningar sínar og líðan.

Í töskunni er bangsinn Blær, veggspjöld sem lýsamismunandi aðstæðum og tilfinningum, nuddsögur, sögubók, vísnabók, kennsla um merkjamál, útikennslubók og tónlist. Tónlistina er að finna á streymisveitunni Spotify undir

heitinu Vinátta – Gott er að eiga vin. Auk þess fylgja nótur og textar með lögunum og hugmyndir af hreyfileikjum. Hvert og eitt barn fær lítinn bangsa sem er barninu til halds og trausts í skólanum.

Hugrakkir krakkar segja frá

Markmið Vináttu - verkefnisins er:

að samfélagið í leikskólanum einkennist af umburðarlyndi og virðingu.

að skapa umhverfi þar sem börn sýna hvert öðru umhyggju.

að börn læri að bregðast við neikvæðri hegðun og einelti.

að virkja einstaklinga og gefa þeim hugrekki til að grípa inn í og verja félaga sína.

Bangsinn Blær

Blær er táknmynd vináttunnar í verkefninu. Blæ fylgja litlir hjálparbangsar sem ætlaðir eru hverju barni sem tekur þátt í Vináttu. Blær og hjálparbangsarnir tákna traust og vináttu og er ætlað að minna börnin á að passa upp á aðra og að vera góður félagi allra.

Markhópar

Vináttuverkefnið er ætlað þremur markhópum og í töskunni er efni fyrir þá:

Kennarar: Kennarar eru hvattir til að skapa umhverfi gegn einelti og virkja börn í athöfnum sem styrkja tilfinningagreind þeirra.

Foreldrar: Foreldrar bera ábyrgð á að tryggja að börn fái skilaboð um að hægt sé að koma í veg fyrir einelti með því að styðja velferð þeirra og stuðla að góðum samskiptum í vinahópum. Í leikskólanum er veggspjald með ráðum til foreldra um góð samskipti og vináttu.

Börn: Vináttuverkefnið stuðlar að samræðum fyrir börn um slæma hegðun og einelti og fræðir þau um leiðir til að takast á við erfiðar aðstæður, segja frá og segja nei.

Það er lykilatriði fyrir árangur að við vinnum saman og allir taki þátt til að koma í veg fyrir einelti.

Þú getur lesið meira um Vináttu á https://www.barnaheill.is/is/forvarnir-og-fraedsla...

Við hlökkum til að sjá ykkur á kynningarfundi í leikskólanum þriðjudaginn 5. nóvember.© 2016 - 2020 Karellen